Nếu chuyển khoản thủ công vui lòng nhập nội dung chuyển khoản “TLW…..”  Sau khi hoàn tất thanh toán vui lòng nhấp vào “Tôi Đã Thanh Toán” để được xác nhận tự động. Nếu có vấn đề nào trong thanh toán vui lòng liên hệ 0936791627 để được hỗ trợ.